PROPHYLACTIC je OCHRANNÁ ZNÁMKA společnosti Boinc corp., která má více jak 30 let zkušeností. 

V Turecku působí jako přední společnost na trhu v oblasti dovozu a vývozu. 

Usilujeme o spokojenost zákazníků, zásady kvality a zkušenosti z minulosti se spokojenými zákazníky a usilujeme o dobrý odkaz na pokrok, který se každý den koná jménem naší spolupráce.

S počátkem COVID-19 se soustředíme také v lékařském sektoru pro ochranné oděvy a vybavení a exportujeme naši ochrannou známku do více než 35 zemí.